© Mokusho Abigaëlle Richard, Nividic, 2019


© Mokusho Abigaëlle Richard, Nividic, 2019, ink on watercolor paper, 8"x10"